Současnost obce

Obec Domousnice je součástí okresu Mladá Boleslav. Leží jihovýchodně od Mladé Boleslavi, na hranicích okresů Mladá Boleslav a Jičín. Správní území obce se skládá ze dvou místních částí na dvou katastrálních územích: Domousnice a Skyšice, vzdálené od sebe cca 3 km. Mezi nimi leží obec Řitonice.

Obec Domousnice leží v mírně zvlněné krajině, která se po obou stranách svažuje k zastavěné části obce. Na severovýchodní straně je nejvýše položena Mílová Hůra (365,5 m nad mořem)a na západní straně těsně za hranicí katastru je Křemenice (336 m nad mořem). Téměř podél celého katastrálního území jsou lesy, které v jednotlivých lokalitách zabíhají do krajiny s ornou půdou a loukami.

Krajina kolem obce Skyšice je mírně zvlněná. Nejvýše jsou položeny Přední vrchy (243,8 m nad mořem). Katastrální území je téměř nezalesněné s převážně ornou půdou. Na západní straně se k území Skyšic přimyká les,  při kterém je zahrádkářská kolonie. Při jižním okraji zastavěné části obce je rybník.

Obec Domousnice se nachází na území o výměře 930,6 ha. Z toho k.ú. Domousnice má rozlohu 695 ha, a k.ú. Skyšice 245,6 ha.


Vývoj správního území

V lednu 1974 byly sloučeny obce Rabakov, Veselice a Domousnice. V lednu l980 byly k nim připojeny Řitonice a Skyšice. Do roku 1992  byla obec Domousnice střediskovou obcí. V roce 1992 se Rabakov, Veselice a Řitonice osamostatnily a k Domousnicím byly připojeny pouze Skyšice.

Po roce 1989 bylo vybudováno:

V Domousnicích 10 rodinných domků, ve Skyšicích 2 rodinné domky. Byla provedena  oprava objektu obecního úřadu, mateřské školy a sportovních kabin. Ve sportovních kabinách byl v nedokončených prostorách  vybudován byt. Ve Skyšicích byl opraven obecní domek  hasičská zbrojnice. Při rodinných domcích vznikla řada podnikatelských aktivit (služby, prodejny, opravny) a to jak v Domousnicích, tak i ve Skyšicích. Dále byla provedena rekultivace skládky a povrchová úprava místních komunikací. Největším dílem byla revitalizace Skyšického rybníka v hodnotě 2,942.000,– Kč. 80 % nákladů bylo hrazeno z dotace MŽP.

Rozvoj obce je daný stávající strukturou. Důležitou podmínkou pro rozvoj je využití stávajících ploch a to jak pro výrobu, tak i sklady a zemědělskou výrobu. Některé objekty změnily majitele a lze předpokládat, že budou opraveny a využívány k různým činnostem. Objekt zámku má již majitele, který již započal s pracemi na obnově areálu (rozsáhlé úpravy parku, budov). Na pozemcích, které patří k zámku majitel vysázel 8 ha vinic, kterým se zatím dobře daří a slibují na příští léta dobrou úrodu.  Rovněž objekt statku je prodán firmě, která má velké plány na obnovu zemědělské výroby (tato činnost je zatím pouze na papíře, snad v příštích letech bude uskutečněna). Ve Skyšicích  má objekt mrazíren nového majitele a doufejme, že bude řádně využíván.

V obci jsou vyčleněny plochy pro bytovou zástavbu, které jsou v prolukách uvnitř obce nebo na jejich okrajích.


Veřejná doprava

je v obci řešena autobusy a vlakem. V Domousnicích zatím v dostatečné míře, ve Skyšicích jezdí pouze školní autobus (lidé jsou odkázáni na vlastní dopravu).

Vodovod a splašková kanalizace

v obci je vybudován vodovod a tlaková kanalizace pomocí dotace z fondu SZIF.